This is a neat table caption
SERVICIOCARACTERÍSTICASNOMBRE DE LA MAQUINAFECHA
Servidor WebSolaris 10 – 4 core – 32 threads – 2848 MHz 64 GB de Memoriag99pnwb801-2Fecha: 10/03/2020
Servidor WebSolaris 10 – 4 core – 32 threads – 2848 MHz 64 GB de Memoriag99pnwb801-2Fecha: 12/04/2020
Clúster de Servidores de Aplicación WAS 8Solaris 10 1 cores – 32 threads – 1415 MHz 32 GB de Memoriag99pnsa802Fecha: 12/04/2020
Clúster de Servidores de Aplicación WAS 8Solaris 10 1 cores – 32 threads – 1415 MHz 32 GB de Memoriag99pnsa803Fecha: 03/04/2020
Clúster de BBDD Oracle 11.2g99pnbd804Solaris 10 – 8 cores – 16 threads – 2400 MHz 64 GB de MemoriaFecha: 03/04/2020
Solaris 10 – 8 cores – 16 threads – 2400 MHz 64 GB de Memoriag99pnbd804Solaris 10 – 8 cores – 16 threads – 2400 MHz 64 GB de MemoriaFecha: 12/04/2020
Solaris 10 – 8 cores – 16 threads – 2400 MHz 64 GB de Memoriag99pnbd805-LD1Solaris 10 – 8 cores – 16 threads – 2400 MHz 64 GB de MemoriaFecha: 12/04/2020
Solaris 10 – 8 cores – 16 threads – 2400 MHz 64 GB de Memoriag99pnbd806-LD1Solaris 10 – 8 cores – 16 threads – 2400 MHz 64 GB de MemoriaFecha: 12/04/2020